Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Arbeidsvoorwaarden

Ik heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en krijg een andere functie.

Onder bepaalde omstandigheden kan de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen, waaronder de werkzaamheden. Een eenzijdige functiewijziging mag men niet weigeren, als het belang van de werkgever bij die wijziging groter is dan die van de werknemer. Maar wanneer is dat dan? Dit kan het geval zijn bij grote bedrijfseconomische belangen van de werkgever.

voorbeeld
Een werknemer werkte sinds enige tijd als chef monteur. Hij had een voorbeeldfunctie en centrale rol in het bedrijf. Ondanks verschillende verbetertrajecten slaagde de man er echter niet in te voldoen aan de verwachtingen van zijn werkgever. De werkwijze van de werknemer had nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering en er waren zelfs financiële consequenties voor het bedrijf. Zijn werkgever plaatste hem daarom in een andere functie, met behoud van alle arbeidsvoorwaarden. De werknemer weigerde dit en stapte naar de rechter.
Volgens de rechter stond het functioneren van de werknemer al langere tijd ter discussie en was zijn werkwijze van negatieve invloed op de bedrijfsvoering. Bovendien werd de werknemer niet benadeeld omdat hij alle arbeidsvoorwaarden behield. De nieuwe werkzaamheden waren weliswaar minder afwisselend, dit woog echter niet op tegen het belang van de werkgever.

Wilt u meer weten over functiewijziging of ontslag, neem dan contact op met één van onze advocaten.

Een arbeidsvoorwaarde is een voorwaarde waaronder werk wordt verricht, bijvoorbeeld met betrekking tot loonbetaling, werktijden en vakantiedagen: onze arbeidsrechtjuristen helpen u hierbij.

 In Nederland worden arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een of meerdere van de volgende overeenkomsten/regelingen:

 • Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen werknemer en werkgever. Modellen zijn bij ons te verkrijgen.
 • In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) spreken de bonden en werkgever(svereniging) af welke algemene arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers gelden.
 • Een andere arbeidsvoorwaardelijke regeling, zoals een bedrijfseigen regeling (concernregeling), worden veelal met de OR overeengekomen bijv. met betrekking tot pensioen of auto van de zaak etc.

Sommige arbeidsvoorwaarden kan de werkgever eenzijdig vaststellen.

Hierbij is hij natuurlijk wel gebonden aan de arbeidsovereenkomst, de cao en de Wet.

 

Primair - secundair - tertiair

 

Er zijn primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland. Tegenwoordig worden secundaire arbeidsvoorwaarden veelal gesplitst in secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.

Als primaire arbeidsvoorwaarden worden in het algemeen (onder andere) het loon,stukloon, (salaris) en arbeidsduur (40/38/36 uur of parttime etc) beschouwd.

Voorbeelden van secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn:

 • vakantieregelingen
 • leaseauto/fiets of scooter van de zaak
 • reiskostenvergoedingen
 • aandelenoptieregeling
 • provisie/bonus/winstdeling/dertiende maand
 • pensioen
 • overwerktoeslag
 • scholing en studiefaciliteiten
 • kinderopvang
 • bovenwettelijke regelingen van sociale zekerheid

Op al deze punten kunt bij onze arbeidsrechtjuristen terecht en voor al deze onderwerpen zijn modules ten behoeve van een op maat gemaakt arbeidscontract.

Mocht het misgaan dan procederen we bij de kantonrechter voor werkgever of werknemer. 

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 [email protected] disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear