Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Contractenrecht

Omvat naast juridische ondersteuning bij het niet nakomen van overeenkomsten ook het opstellen van Algemene Leveringsvoorwaarden voor diensten en producten.

Kabinet verhoogt wettelijke rente voor niet-handelstransacties

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Zalm van Financiën ingestemd met een verhoging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 4 naar 6%. Het besluit gaat in op 1 januari 2007.

De wettelijke rente, die wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, is de rente die verschuldigd is als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van geldschulden. De vorige wijziging vond plaats op 1 februari 2004.

Als uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de wettelijke rente wordt de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) gehanteerd. De wettelijke rente wordt berekend aan de hand van de formule: herfinancieringsrente ECB + 2,25 procent. Om al te grote veranderingen te vermijden wordt een verlaging of verhoging beperkt tot 2 procentpunten. Er vindt een afronding plaats van halven of meer naar boven en overigen naar beneden. In oktober bedroeg de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank 3,25%. In overeenstemming met de aangegeven wijze van berekening is het percentage van de wettelijke rente bepaald op 6%.

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 [email protected] disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear