Nieuwsbrief

nummer 7 - november 2007

Zo beslist de Rechter: Opdracht tot Bouwrijp maken of niet?

Bouwrijp maken

Bouw BV vordert betaling van haar factuur van € 150.000 door de Gemeente. Bouw BV stelt namelijk dat de Gemeente hen opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden voor het bouwrijp maken van kavels in het project Bouwgaarde. Zij baseert dit op artikelen in de overeenkomst tussen beide partijen.
De Gemeente betwist dat zij Bouw BV een dergelijke opdracht heeft verstrekt.
Aan de rechter de vraag: heeft de Gemeente opdracht gegeven tot het bouwrijp maken van grond aan Bouw BV?
Lees verder

streep

Alimentatie

Alimentaties – Indexeringspercentage voor 2008 vastgesteld

Ook met ingang van 1 januari 2008 worden de uitkeringen voor levensonderhoud/alimentatie weer automatisch verhoogd.
Minister E.M.H. Hirsch Ballin van Justitie heeft het percentage daarvoor vastgesteld op 2,2 %.
Lees verder

 

streep

Regelgeving Milieu in het bouwproces

Praktijkgids Milieuregelgeving

U kunt nu de digitale Praktijkgids Milieuregelgeving in het bouwproces gratis downloaden. In deze uit 340 paginatellende gids wordt de milieuregelgeving per fase (planning/toestemmingen, voorbereidende grondwerkzaamheden en uitvoering van het werk) overzichtelijk besproken.
Klik hier om de gids te bekijken

 

 

streep

Kerstpakket

Kerstpakket

Voor uw gevoel is het misschien nog even weg, maar het is toch al weer tijd om even aandacht te besteden aan kerstpakketten of eindejaarsgeschenken.
Een kerstpakket wordt in het kader van de loonheffing geschaard onder geschenken in natura.
U mag 20% eindheffing toepassen over een geschenk in natura, voor zover de waarde in het economische verkeer van de geschenken in totaal, over het gehele kalenderjaar, niet hoger is dan € 70.
Lees verder

 

streep

Pensioenopbouw DGA - in eigen beheer of bij verzekeraar?

Pensioen

Tot 31 december 2007 hebben bestaande directeurgrootaandeelhouders (DGA) de tijd om hun pensioen in eigen beheer te regelen. Na deze datum is overstappen van polis naar eigen beheer fiscaal gezien niet automatisch meer mogelijk. Alle reden om u nu te oriënteren op een oplossing waarbij de beste opties voor u naar voren komen.
Klik hier

 

 

streep

Tips bij letselschade

Letselschade

Aanrijding, ongeval op het werk? Het kan ons zo overkomen. Naast het ongemak krijgt men vaak te maken met een administratieve rompslomp.
Onderstaand vindt u een aantal tips die u van nut kunnen zijn bij uw administratieve afhandeling.
Lees verder

 

streep

Postbus 1467, 3430 BL Nieuwegein
tel. 030 – 601 92 92, fax 030 – 601 93 53

www.adviesgroeplekstreek.nl

[email protected]

Disclaimer
Als relatie van Felix Verbeek of José Nieuwenhuys van Adviesgroep Lekstreek, advocatuur en belastingen ontvangt u deze
nieuwsbrief over actualiteiten op juridisch en belastingtechnisch gebied. Deze nieuwsbrief ontvangt u geheel vrijblijvend.
Indien u dat niet wenst, klik hier om u uit te schrijven. Verzendoplage: 660