Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Outplacement traject

Outplacement slaat op begeleidende diensten om ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

Een outplacementprogramma voorziet enkele vaste onderwerpen:

 • opvang en psychologische ondersteuning om het trauma van het ontslag te verwerken
 • opmaken van een professionele balans: zoeken naar competenties
 • verkennen van de arbeidsmarkt
 • leren van specifieke technieken om te solliciteren
 • een blijvende ondersteuning tijdens het zoeken
 • advies bij het onderhandelen van een nieuw contract
 • opvolging bij aanvang op een nieuwe werkplek

Het outplacementkantoor biedt eveneens een werkplek en de nodige documentatie en werkmiddelen

De recentere CAO 82 onlangs gewijzigd in CAO 82bis (17 juli 2007), regelt het verplicht outplacement voor oudere werknemers. Elke werknemer uit de privé-sector die minstens 45 jaar oud is als zijn arbeidsovereenkomst beëindigd wordt (ontslag), heeft recht op een outplacementbegeleiding.

Dit recht vervalt echter indien:

 • de persoon in kwestie geen jaar ononderbroken dienstanciënniteit heeft
 • het een ontslag om dringende reden betreft
 • indien de persoon op brugpensioen gaat (pas op voor uitzonderingen)
 • indien de persoon recht heeft op een rustpensioen

Werkgevers die werknemers weerhouden van dit recht, dienen een vergoeding te storten in het "Fonds voor outplacement". Werknemers die geen gebruikmaken van dit recht kunnen via de werkloosheidsverzekering gesanctionneerd worden.

De herstelwet van 27 maart 2009 voorziet dat bij collectief ontslag alle getroffen werknemers, ongeacht hun leeftijd of anciënniteit, een aanbod outplacement moeten krijgen. De begeleiding wordt verstrekt binnen de structuur van een tewerkstellingscel.

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 [email protected] disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear