Verbeek Advocatuur
Verbeek Advocatuur

Reïntegratie

Re-integratie is het proces van terugkeren naar werk. Als u een uitkering heeft en weer aan het werk wilt, krijgt u te maken met re-integratie. Hetzelfde geldt als u om een andere reden weer aan het werk wilt. Of als u werkt en door een handicap of ziekte uw werk niet goed kunt doen.

 

met een uitkering

Heeft u moeite met het vinden van werk, omdat u bijv. geen diploma’s heeft, of weinig werkervaring, dan kan u behoefte hebben aan extra begeleiding en ondersteuning.

Uw uitkeringsorganisatie zorgt ook voor de nodige ondersteuning bij uw re-integratie. Voor veel uitkeringen is dit het (UWV).

Voor uw re-integratie kan het UWV ook contact opnemen met uw gemeente.

De gemeente en het UWV zorgen dan voor extra begeleiding, cursussen of trainingen.

Dit heet een re-integratietraject.

 

als u werkt

Als u uw werk niet meer kunt doen door ziekte of een handicap, zoekt u eerst samen met uw werkgever naar een oplossing.

Er zijn een aantal voorzieningen voor het aanpassen van uw werkplek.

 

als u niet werkt

U heeft geen uitkering en wilt (weer) aan de slag, bijvoorbeeld als herintreder, kunt u voor uw re-integratie een beroep doen op uw gemeente.

Voorwaarde is wel dat u zich inschrijft als werkzoekende bij een lokale vestiging van het UWV. Daar wordt beoordeeld hoe lastig het voor u is om werk te vinden. Als het nodig is krijgt u een re-integratietraject aangeboden. Uw gemeente bepaalt uiteindelijk welke re-integratieactiviteiten voor u geschikt zijn.

 

Verbeek Advocatuur Felix Verbeek, jurist, advocaat voor bedrijven & mediator Tel. (030) 601 92 92 [email protected] disclaimer & copyright

hosted by Sudus Internet | powered by cmsGear